Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

2021-03-01, 11.38

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā novadā 2021” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas darbojas novada administratīvajā teritorijā, un veicina novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti.
Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un kultūrvēsturisko mantojumu apzinošiem projektiem; atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada kultūrvides attīstību, iezīmē apkaimju identitāti; atbalsts projektiem, kas nodrošina novada publiski pieejamo teritoriju labiekārtošanu.

Projektu konkursa finansējums ir 8 000 eiro. Viena projekta realizēšanai piešķirs ne vairāk kā 800 eiro.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 31. marts.
KONKURSA NOLIKUMS