Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm

Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm

2023-03-01, 10.00

Ventspils novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2023”. Pasākumu finansēšanas fonds ir 4000 eiro. Vienam projektam maksimāli piešķiramais apjoms – 500 eiro.

Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novada jauniešu iniciatīvas, kuras ierosina, īsteno un izplāno jaunieši, sniedzot iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, veicinot jauniešu aktivitāti izglītojošu un lietderīga brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanā, uzlabojot savstarpējās attiecības un sadarbības iespējas.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par nodarbinātību un karjeras izglītību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu un sociālo risku grupu integrāciju, rosināt jauniešus iesaistīties sporta un veselību veicinošos pasākumos, kā arī sekmēt jauniešu dalību kultūras, radošo darbnīcu un tematiskos, sadarbības pasākumos.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Ventspils novada pašvaldības iestāde un to struktūrvienības, Ventspils novadā reģistrēta jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona.

Pieteikumus var iesniegt līdz 21. aprīlim vienā no norādītajiem veidiem:

  • papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts Konkursa nosaukums, projekta pieteicējs un pieteicēja adrese, iesniedzot personīgi reģistrācijai pašvaldības lietvedības sistēmā Paziņojumā noteiktajā termiņā Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai pilsētas/pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā datnē PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā) uz e-pasta adresi: [email protected];
  • papīra formātā, slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts Konkursa nosaukums, projekta pieteicējs un pieteicēja adrese, nosūtot pa pastu Paziņojumā noteiktajā termiņā (pasta zīmogs 2023. gada 21. aprīlis) uz adresi – Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. Pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā datnē PDF formātā, kas identisks nosūtītajam pieteikumam papīra formātā) uz e-pasta adresi: [email protected], obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu;
  • tikai elektroniski (vienā datnē PDF formātā) uz e-pasta adresi: [email protected], obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu. Pielikumā esošajai datnei jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

KONKURSA NOLIKUMS

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm