Iepazīst IT profesijas

Iepazīst IT profesijas

2020-03-06, 09.50

Projekta nedēļā Zūru pamatskolas 5.–9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās nodarbībās un tuvāk iepazīt informāciju tehnoloģiju projektu vadītāja specialitāti un darba būtību. Nodarbību sākumā visi skolēni tika sadalīti 4–6 cilvēku grupās. Sākumā nodarbību vadītāja pastāstīja par nepieciešamo izglītību, prasmēm un rakstura īpašībām, kas vajadzīgas informācijas tehnoloģiju projektu vadītājam. Iepazīstināja ar dažiem informācijas tehnoloģiju stendu piemēriem.
Pēc prezentācijas sākās darbošanās grupās. Katra grupa izlozēja tēmu, pēc tam tika izsniegts tēmas apraksts, par kuru bija jāizveido tehniski radoša spēle. Pēc 30 minūtēm komandām sava ideja bija jāprezentē. Kad visas grupas bija pastāstījušas savu ideju un tās bija apspriestas, skolēniem bija iespēja apskatīt un izmēģināt interaktīvos stendus.
Nodarbības bija interesantas un lika padomāt par lietām, par kurām ikdienā, izmantojot tehnoloģijas, nemaz nedomājam.
Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Vien. Nr. 8.3.5.0./16/I/001. Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti IT profesijas”.

Singa Rozentāle,
Zūru pamatskolas 8. klases skolniece