Ekspluatācijā nodots pirmais pašvaldības grants ceļš

Ekspluatācijā nodots pirmais pašvaldības grants ceļš

2017-06-07, 08.38
LAD NAP ES

   Ventspils novadā notiek pašvaldības grants ceļu pārbūve, un pirmais objekts – ceļš Jaundobēji–Rinda – jau nodots ekspluatācijā. Ceļa Jaundobēji–Rinda atklāšanas pasākumā piedalījās Ventspils novada vadība – domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, viņa vietnieks Māris Dadzis, Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, Būvvaldes vadītāja Digna Gerule un būvinspektore Ingrīda Zandmane, arī būvnieki – SIA “Venta-1” pārstāvji Aldis Paulovskis un Reinis Krūziņš, projektētāju pārstāvis Imants Baņķis no SIA “SBI–Ventspils”, kā arī SIA “Molits” pārstāvis Māris Feldmanis.

IMG 3755
IMG 3771
IMG 3775
IMG 3783
IMG 3787
IMG 3790
IMG 3808
IMG 3815

   Būvatļauja šā ceļa pārbūvei tika saņemta 2016. gada 1. septembrī, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts nesen – 1. jūnijā. “Cik interesanti ir šie datumi, kas abi saistīti ar bērniem, bet bērni ir mūsu nākotne. 1. septembris – Zinību diena un skolas sākums, savukārt 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tādēļ ceru, ka šim ceļam ir nākotne un tas bija īstais, kurā ieguldīt līdzekļus. Esmu priecīga, ka mēs savlaicīgi uzsākām tehniskā projekta izstrādi, kas bija viens no priekšnosacījumiem, lai laikus uzsāktu būvniecību. Tāpat gandarījums par to, ka uzņēmēji atbalstīja tieši šī ceļa pārbūvi un tādējādi mēs aiztaupījām pašvaldībai vairākus tūkstošus eiro. Nākamie tehniskie projekti un būvniecība izmaksā daudz dārgāk,” norāda Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka.
   SIA “Molits” ir viens no lielākajiem šī ceļa izmantotājiem, jo blakus tam atrodas uzņēmumam piederošais smilts un grants karjers “Brieži”. Atklāšanas pasākumā pirms lentes pārgriešanas Aivars Mucenieks uzrunāja klātesošos, izsakot prieku, ka pirmais objekts grants ceļu programmā ir nodots, cerot uz veiksmīgu pašvaldības ceļu  būvniecību pārējos novada pagastos. Savukārt Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka pateicās gan naudas devējiem, gan projektētājiem, gan būvniekiem, ar kuriem bija ļoti veiksmīga sadarbība: “Būvnieki bija ļoti atsaucīgi, strādāja kvalitatīvi, vienmēr rīkojās operatīvi. Ja laika apstākļi un vēl dažas nianses nebūtu traucējušas, ceļš droši vien būtu nodots pāris mēnešu ātrāk. Reizēm arī daži traucēkļi nāk par labu, tie liek turēt roku uz pulsa un vienmēr būt uzmanīgiem. Bet ir labi tā, kā ir, un dažas dienas pirms pašvaldību vēlēšanām ceļš tika nodots ekspluatācijā.” Pārvaldes vadītāja aicināja uzņēmējus saudzīgi izmantot ceļu nejaukos laika apstākļos un teica paldies par sapratni visiem, kuri lietoja ceļu būvdarbu laikā, jo reizēm bija jāņem vērā braukšanas ierobežojumi.
   Ceļa Jaundobēji–Rinda garums ir 4,7 km. Projekta gaitā atjaunots ceļa segums, izrakti grāvji, nomainītas un izbūvētas jaunas caurtekas un nobrauktuves.
   Kopējais objekta finansējums ir 31 4265 eiro, no tiem publiskais finansējums – 262 236 eiro, bet pārējā summa ir pašvaldības finansējums. 
   Pavisam drīz ekspluatācija paredzēts nodot četrus ceļa posmus Piltenes pagastā, ir atvērts iepirkums būvdarbu veikšanai Jūrkalnē, Popē, Ugālē, Usmā un Zlēkās. Būvvaldē ir iesniegtie tehniskie projekti  būvdarbu uzsākšanai Tārgalē, Vārvē, Užavā, Zirās un Puzē. 
  Objektu pārbūve Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos” gaitā notiek saskaņā ar apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Nosakot, kuri ceļa posmi tiks pārbūvēti, Ventspils pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti apmeklēja visus pagastus un tikās ar uzņēmējiem, kuri izteica savu viedokli par to, kuri grants ceļu posmi būtu pārbūvējami.  
   Ventspils novada pašvaldībai maksimāli pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir 2 660  000 eiro. Pašvaldības finansējums ir 10% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 295 555,56 eiro.

IMG 3811
IMG 3812
IMG 3764

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm