Novada sporta spēles 2018

Novada sporta spēles 2018

2018-07-16, 05.26
IMG 4305
FOTOGALERIJA

  Usmā aizvadītas gadskārtējās Ventspils novada sporta spēles. Programmā bija dažādas aktivitātes – makšķerēšana, volejbols, futbols, strītbols, stafetes un daudzcīņa, kā arī  govs “Gauja” slaukšanas sacensības vadošajiem darbiniekiem.  Pasākums tiek organizēts ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un noskaidrot labākās pagastu komandas, kā arī sportiskākos pagastu pārvalžu darbiniekus. Šogad kopvērtējumā uzvaru atkal svinēja Popes komanda, otrā palika Vārve, bet trešā vieta šoreiz Zlēku komandai.

KOPVĒRTĒJUMA TABULA

 

Pagasts

Lielā

stafete

Tīkla

bumba

Futbols

Volejbols

sievietēm

Volejbols

vīriešiem

Ielu

basketbols

Makšķe-

rēšana

Daudz-

cīņa

Dvieļ-

bols

Badmin-

tons

Mazā

stafete

Spēka

daudzc.

Pārvalžu

vadītāji

Punkti

Vietas

1.

Pope

2

1

3

2

4

2

4

3

9

1

6

6

3

17

I

2.

Piltene

6

5

4

   

3

2

1

1

5

2

2

11

20

4.v.

3.

Ugāle

5

7

1

5,5

2

6

7

9

5

2

5

 

7

31,5

5.v.

4.

Puze

7

4

2

5,5

3

 

8

6

6

 

7

 

8

40,5

7.v.

5.

Vārve

1

3

5

 

5,5

5

3

2

2

3

4

1

10

19

II

6.

Zlēkas

3

2

6

1

1

7

 

4

4

4

1

5

4

20

III

7.

Užava

4

6

7

7

5,5

8

5

5

8

7

3

4

5

37,5

6.v.

8.

Novads

9

8

   

9

   

10

7

6

8

 

2

59

9.v.

9.

Tārgale

         

1

1

8

 

8

   

1

10.-12.

10.

Ance

8

   

3

7,5

 

6

7

3

9

9

3

6

44

8.v.

11.

Jūrkalne

     

4

7,5

4

             

10.-12.

12.

Usma

             

11

       

9

10.-12.

13.

Ziras

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopvērtējums:

 

I vieta       Popes pagasts – 17 punkti

 

II vieta     Vārves pagasts – 19punkti

 

III vieta   Zlēkupagasts – 20 punkti

 

Komandu lielā stafete

 

1.vieta – Vārve (D. Reimartuse, Z. Biļdjuga, L. Kesenfelde, E. Jansons, E. Vārpiņš, M. Vējkājs), rez. 03:45,5

 

2.vieta – Pope (L. Šulca, A. Jēkabsone, A. Žeimunde, K. Libkovskis, O. Ozoliņš, G. Olencevičs), rez. 03:46,4

 

3.vieta – Zlēkas (U. Birzniece, E. Gaile, M. Strādniece, G. Umbraška, G. Gailis, E. Arapovs), rez. 03:49,0

 

Volejbols sievietēm

 

1.vieta – Zlēkas (S. Bože, E. Andersone)

 

2.vieta – Pope (A.Žeimunde, A. Indāne)

 

3.vieta – Ance (A. Mačtama, K. Mačtama)

 

Volejbols vīriešiem

 

1.vieta – Zlēkas (U. Kronlaks, S. Vērsis)

 

2.vieta – Ugāle (O. Ročans M. Ročans)

 

3.vieta – Puze (I. Pēterfelds, A. Černuho)

 

Makšķerēšana

 

1.vieta – Tārgale (H. Sproģis, M. Bakanauskis), rez. 8,22 kg

 

2.vieta – Piltene (G.Pāvals, V.Šteinbergs), rez. 7,24 kg

 

3.vieta – Vārve (A. Stūrmanis, M. Ķīvīte), rez. 2,8 kg

 

Ielu basketbols

 

1.vieta – Tārgale (A. Zariņš, R. Ziemelis, R. Kukainis, P. Pitāns)

 

2.vieta – Pope (J. Ozols, K. Libkovskis, A. Bileskalns, G. Olencevičs)

 

3.vieta – Piltene (M. Ozoliņš, N. Abakuks, T. Vočtavs)

 

Tīkla bumba

 

1.vieta – Pope (I. Tīsone, L. Šulca, A. Jēkabsone, L. Bērziņa)

 

2.vieta – Zlēkas ( E. Gaile, M. Strādniece, D. Varfolomejeva, U. Birzniece)

 

3.vieta – Vārve (I. Vārpiņa, L. Šilova, B. Kotljarevska, Z. Biļdjuga)

 

Futbols

 

1.vieta – Ugāle (K. Gulbis, Ģ.Venškevics, Ģ. Venškevics, J. Ķemlers, J.P. Pečaks, M. Lāceklis)

 

2.vieta – Puze (K. Cīrulis, D. Grundmanis, E. Ekšteins, R. Čače, M. Čače)

 

3.vieta – Pope (R. Radelis, O. Ozoliņš, I. Veidenbaums, E. Teiermanis, M. Kraulers)

 

Vadošo darbinieku sacensība

 

1.vieta – Mārcis Laksbergs (Tārgale)

 

2.vieta – Aivars Mucenieks (Novada pašvaldība)

 

3.vieta – Mārtiņš Lipkovskis (Pope)

 

Mazā stafete

 

1.vieta – Zlēkas (M. Maizītis, D. Cekule, I. Pole, Ē. Kaģis), rez. 01:08,14

 

2.vieta – Piltene (A.Matisons, E. Baļķena, I. Līce, A. Ziemele), rez. 01:08,24

 

3.vieta – Užava (A. Ērkšķis, A. Vārpiņš, Dž. A. Zeme, B. Jaunzeme), rez. 01:09,88                                                                          

 

Dvieļbols

 

1.vieta – Piltene (A. Matisons, I. Līce, A. Ziemele, E. Baļķena)                                                          

 

2.vieta – Vārve (I. Berga, S. Broša, D. Reimartuse, Z. Kalniņa)

 

3.vieta – Ance (B. Manteja, U. Teibe, D. Asare, N. Brunova)

 

Badmintons

 

1.vieta – Pope (L. Šulca, U. Bērente)

 

2.vieta – Ugāle (Z. Blumfelde, D. Prātiņa)

 

3.vieta – Vārve (J. Māters, L. Sidorčika)

 

Spēka daudzcīņa

 

1.vieta – Ieva Bože (Piltene) un Agnis Krūmiņš (Užava)

 

2.vieta – Krista Miķelsone (Užava) un Kaspars Freimants (Ance)

 

3.vieta – Inga Robežniece (Zlēkas) un Einārs Jansons (Vārve)

  

Daudzcīņa

I grupa- sievietes (18-34 gadi)                                                       vīrieši (18-34 gadi)

 

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

 

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

1.v.

Elīna   Gaile

88

Zlēkas

 

1.v.

Madars   Ozoliņš

93

Piltene

2.v.

Dagne   Dagnija Varfolomejeva

83

Zlēkas

 

2.v.

Aleksandrs   Vatamans

90

Vārve

3.v.

Marija   Strādniece

74

Zlēkas

 

3.v.

Gatis   Gailis

88

Zlēkas

 II grupa- sievietes (35-49 gadi)                                                       vīrieši (35-49 gadi)

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

 

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

1.v.

Daiva   Reimartuse

75

Vārve

 

1.v.

Agnis   Krūmiņš

90

Užava

2.v.

Zaiga   Vikštrema

72

Vārve

 

2.v.

Normunds   Abakuks

86

Piltene

3.v.

Inga   Robežniece

70

Zlēkas

 

3.v.

Mārtiņš   Maizītis

83

Zlēkas

III grupa- sievietes (50 +… gadi)                                                       vīrieši (50+… gadi)

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

 

Vietas

Vārds Uzvārds

Punkti

Pagasts

1.v.

Daiga Cekule

76

Zlēkas

 

1.v.

Raivis   Millers

79

Nov.   pašv.

2.v.

Eva Lindenblate

75

Piltene

 

2.v.

Arnolds   Stūrmanis

74

Vārve

3.v.

Santa   Broša

59

Vārve

 

3.v.

Modris   Ozoliņš

72

Piltene