Tārgalē labiekārtota paaudžu tikšanās vieta

Tārgalē labiekārtota paaudžu tikšanās vieta

2017-11-03, 06.45

   Projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Nr.16-08-AL17-A019.2202-000006, ko līdzfinansē ELFLA, ietvaros Tārgales ciemā Tārgales parka teritorijā un tā tuvējā apkārtnē veikti labiekārtošanas darbi.

P1460044
P1460050
Mārča Laksberga foto

   Projekta ietvaros izbūvēti gājēju celiņi nepilnu 200 m garumā un izbūvēts tiltiņš-laipa. Parkā izvietoti 4 soliņi ar atkritumu urnām. Iedzīvotāju ērtībām uzstādītas 12 laternas un 1 informatīvais stends. Būtiskus uzlabojumus ieguvis arī bērnu rotaļu laukums – tam atjaunots ne tikai segums, bet arī uzstādītas 3 jaunas rotaļu iekārtas, smilšu kaste un rotaļu māja. 1 rotaļu iekārta ir tikusi atjaunota, bet vecāku ērtībai uzstādīts soliņš.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 114359,91 eiro, no kuriem 79005,30 eiro finansē Ventspils novada pašvaldība, bet atlikušie 35354,61 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi.

P1460042
P1460040