Siltinās Zūru pamatskolu

Siltinās Zūru pamatskolu

2016-10-12, 13.21
Nac att plans ES16

   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā  apstiprināta Ventspils novada pašvaldības projekta ideja “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā”. Projekta kopējās izmaksas – 331 000 eiro, Eiropas Savienības finansējums – 281 683 eiro. Paredzams, ka būvniecības darbi sāksies 2017. gadā. 

   Pēc būvprojekta izstrādes tiks veikta Zūru pamatskolas administratīvā korpusa sienas un sporta zāles korpusa ārsienu siltumizolēšana, arī cokola siltumizolēšana, jumta seguma nomaiņa, sporta zāles korpusa jumta pārseguma siltumizolēšana, koka ārdurvju un jumta lūku nomaiņa, mehāniskās ventilācijas izvietošana gaisa apmaiņas palielināšanai sporta zālē, ventilācijas mehānisko nosūču izbūve tualešu blokos, automātikas iekārtu uzstādīšana siltummezglā, saules kolektoru sistēmas izbūve sporta zāles korpusā karstā ūdens sagatavošanai.
   Ierobežotā finansējuma dēļ ministrijā nav atbalstīta projektu idejas par energoefektivitātes paaugstināšanu Ugāles vidusskolā un Piltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”.