UZŅĒMĒJDARBĪBA

Zvejniecība


Ventspils reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas resursu kontroles sektora apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Licences un zvejas žurnāli zvejai J Ū R Ā:
Ventspilī, Ventspils RVP Kontroles daļas Resursu kontroles sektorā, Dārzu ielā 2 (tālr. 63622981; 29471431) – pirmdienās no plkst. 14:00-18:00, ceturtdienās no plkst. 08:30-14:00.
Licences un zvejas žurnāli zvejai I E K Š Ē J O S  Ū D E Ņ O S:
Ventspilī, Ventspils RVP Kontroles daļas Resursu kontroles sektorā, Dārzu ielā 2 (tālr. 63622981; 29471431) – ceturtdienās no plkst. 08:30-17:00.


Meži

Komercdarbība