KONTAKTI

Ventspils novada pašvaldība

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.nr. 90000052035
Konts: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22,
LV43HABA0551025783880e-pasts: [email protected]

 

 

Domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks
M. tālrunis: 26424394
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 14:00-18:00 (1., 3., 4.nedēļa)
Pk. 8.00–12.00;
Mēneša otrā pirmdiena 16.30–17.30 (Užavas pag.pārvalde)
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Guntis Mačtams
M. tālrunis: 29521719
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pk. 8:00-12:00;
Mēneša pirmā trešdiena 9.00–10.00 (Ugāles pag. pārvalde)
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Dadzis
M. tālrunis: 29126481
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 14:00-18:00;
Pk. 8:00-12:00;
Mēneša pirmā piektdiena 15.00–16.00 (Jūrkalnes pag. pārvalde)
Pašvaldības izpilddirektors
Juris Krilovskis
Tālrunis: 63629452
M. tālrunis: 29145212
Kancelejas vadītāja
Evija Ozoliņa
Tālrunis: 63629460
M. tālrunis: 27814286
Apmeklētāju pieņemšanas centra vecākā lietvede
Ieva Kalenda
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 26645977
Apmeklētāju pieņemšanas centra vecākā lietvede
Liene Zernevica
Tālrunis: 63629450
M. tālrunis: 25721101
Arhīva pārzine
Sarma Kapiņa
M. tālrunis: 26498922
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Jurcika
Tālrunis: 63620507
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Skolas iela 4, Ventspils
P. 13.00-18.00
Pkt. 8.00-12.00
Tārgale
T. 13.00-16.30
C. 9.00-12.00, 13.00-17.30
Zlēkas
Katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena 9.00-12.00
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Kitija Goldmane
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle
P. 9.00-12.00, 13.00-17.00
T. 9.00-12.00, 13.00-18.00
Usma. Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena 9.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve
P. 8.00-12.00, 13.00-16.00
C. 8.00-12.00, 13.00-16.00
Ziras
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 9.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Kristīne Krilovska
M. tālrunis: 26480352
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene
P. 8.00-12.00
C. 13.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Užava
P. 13.00-18.00
C. 8.00-12.00
Jūrkalne
Pēc pieprasījuma pa tālruni vai e-pastu
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Girvaite
M. tālrunis: 26488971
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pope
O. 9.00-13.00
T. 9.00-13.00
Puze
P. 13.00-17.00
C. 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Una Teibe
M. tālrunis: 27867120
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ance
O. 9.00-12.00, 13.00-17.00
C. 9.00-12.00, 13.00-17.00
Sociālā dienesta vadītāja
Inta Rudbaha
M. tālrunis: 28387367
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 13.00–18.00,
C. 8.00–12.00
Lietvede
Gunta Zepa
M. tālrunis: 27802376
Sociālās darbinieks
Aiga Strazdiņa
Tālrunis: 63662573
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
P 8-00-12.00/13.00-17.00,
T 8.00-12.00/13.00-18.00,
Pk 8.00-12.00.
Sociālās palīdzības organizators
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ugāle, "Ugāles pagastmāja"
P 8-00-12.00/13.00-17.00,
T 8.00-12.00/13.00-18.00,
Pk 8.00-12.00.
Sociālais darbinieks
Skaidrīte Sproģe
M. tālrunis: 27837981
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ance, "Ambulance"
P 8.00-12.00/13.00-17.00
Sociālās palīdzības organizators
Aldona Janvāre
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
Aldona.Janvare @ventspilsnd.lv
Pieņemšanas laiks:
Jūrkalne, "Šalkas" - 1
P 8.00-12.00
Sociālais darbinieks
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Lielā iela 28
P 13.00-18.00,
C 8.00-12.00.
Sociālais darbinieks
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Piltene, Lielā iela 28
C 8.00-12.00.
Zlēkas, "Kultūras nams" P 13.00-18.00,
T 9.00-12.00.
Sociālais darbinieks
Sandra Citoviča
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pope, "Pagastmāja"
C 12.30 -18.00
Sociālās palīdzības organizators
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Puze, "Valde"
P 8.30-12.00/13.00-18.00,
C 8.30-12.00/13.00-17.00.
Sociālais darbinieks
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Tārgale, "Dzintarkalni"
P 8.00-12.00,
C 12.30-17.30.
Sociālais darbinieks
Andra Auza
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Usma, "Auseklīši"
C 8.00-12.00/13.00-17.00
Sociālais palīdzības organizators
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Užava, "Avoti"
P 9.00-15.00,
O 9.00-15.00.
Ziras, "Saulgrieži"
T 8.00-16.00.
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
Tālrunis: 63630642
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
P 8.00-12.00/13.00-18.00,
C 8.00-12.00/13.00-17.00.
Sociālais darbinieks
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Vārve, Skolas iela 1
P 8.00-12.00/13.00-18.00,
C 8.00-12.00/13.00-17.00.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ilze Štefenberga
M. tālrunis: 28375290
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9-12, 13-17.
Trešdien 9-12.
Piektdien 9-12.
Dzimtsarakstu inspektors
Airisa Tropiņa
M. tālrunis: 29295376
Nodokļu nodaļas vadītāja
Lita Rollande
M. tālrunis: 26180529
Vecākā nodokļu administratore
Airisa Tropiņa
M. tālrunis: 29295376
Vecākā nodokļu administratore
Ineta Freiberga
M. tālrunis: 27861900
Būvvaldes vadītāja
Digna Gerule
Tālrunis: 63629456
M. tālrunis: 29154788
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-17.
Ceturtdien 8-12.
Arhitekta palīgs
Normunds Māls
Tālrunis: 63607814
M. tālrunis: 29191766
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-17.
Ceturtdien 8-12.
Būvinspektore
Ingrīda Zandmane
Tālrunis: 63629466
M. tālrunis: 29344014
Būvinspektors
Rolands Cukurs
Tālrunis: 63629466
M. tālrunis: 25451920
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13-18.
Ceturtdien 8-12.
Pašvaldības attīstības plānotāja
Iveta Straume
M. tālrunis: 26678959
Nodaļas vadītājs
Gatis Landmanis
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 29478380
Mājokļu jautājumu speciāliste
Evita Slaņķe
Tālrunis: 63629465
M. tālrunis: 29347755
Zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
Ināra Stebera
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 26620208
Nekustamā īpašuma speciāliste
Ausma Zeidmane
Tālrunis: 63629454
M. tālrunis: 29115691
Nekustamā īpašuma speciāliste
Taiga Dadze
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 26499010
Nekustamā īpašuma speciāliste
Gita Horste
Tālrunis: 63629418
M. tālrunis: 25749170
Nekustamā īpašuma speciāliste
Inga Bērziņa
M. tālrunis: 27334202
Nodaļas vadītāja
Kristīne Ņikoļenko
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26446915
Jurists
Andris Stepanovičs
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26688898
Juriste
Eva Štromberga
M. tālrunis: 25641454
Nodaļas vadītājs
Aldis Āķis
M. tālrunis: 27831212
Finanšu nodaļas vadītāja vietniece
Viola Jansone
M. tālrunis: 29363994
Galvenā grāmatvede
Alda Siliņa
Tālrunis: 63629463
M. tālrunis: 28674645
Galvenā grāmatveža vietniece
Viga Rūse
M. tālrunis: 26379876
Vecākā grāmatvede
Anita Šulca
M. tālrunis: 27873299
Vecākā grāmatvede
Mirdza Šteinberga
M. tālrunis: 26390409
Vecākā grāmatvede
Māra Ikše
M. tālrunis: 22026546
Grāmatvede
Ilze Zīverte
M. tālrunis: 28676033
Grāmatvede
Līga Ostrovska
M. tālrunis: 20010651
Grāmatvede
Aija Reine
M. tālrunis: 28390598
Grāmatvede
Sanita Liepājniece
M. tālrunis: 26563655
Grāmatvede
Inuta Grinberga
M. tālrunis: 29321443
Grāmatvede
Vita Lorence-Domašus
M. tālrunis: 28365050
Grāmatvede
Eva Veidemane
M. tālrunis: 29188170
Ekonomiste
Ilze Ramane
M. tālrunis: 29332865
Ekonomiste
Dana Bože
M. tālrunis: 29184748
Kasiere
Dace Āboliņa
M. tālrunis: 20232361
Nodaļas vadītājs
Alfrēds Paulāns
M. tālrunis: 26643261
Iepirkumu speciālists
Mārtiņš Stūris
M. tālrunis: 25703900
Iepirkumu speciāliste
Guna Punkstiņa
M. tālrunis: 20010652
Pārvaldes vadītāja
Aina Klimoviča
M. tālrunis: 29167302
Izglītības metodiķe
Tamāra Kuciņa
M. tālrunis: 20234883
Izglītības metodiķe
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 20381880
Izglītības metodiķe
Revita Kraule
Izglītības darba speciāliste
Skaidrīte Diebele
M. tālrunis: 22002755
Nodaļas vadītāja
Zane Pamše
M. tālrunis: 29421472
Ances kultūras nama vadītāja
Rudīte Krauze
M. tālrunis: 22037982
Jūrkalnes tautas nama vadītāja
Kristīne Skrulle
M. tālrunis: 26261884
Piltenes kultūras nama vadītāja
Ārija Vīksne
M. tālrunis: 26150831
Popes kultūras nama vadītāja
Indra Grosbārde
M. tālrunis: 27804858
Puzes kultūras nama vadītāja
Līga Galdiņa
M. tālrunis: 26692008
Tārgales kultūras pasākumu organizatore
Ilga Porniece
M. tālrunis: 29595334
Ugāles tautas nama vadītāja
Liene Rodionova
M. tālrunis: 25666284
Usmas tautas nama vadītājas v.i.
Elana Jurgena
M. tālrunis: 25719067
Užavas tautas nama vadītāja
Gita Vilgute
M. tālrunis: 28672616
Vārves kultūras pasākumu organizatore
Inga Berga
M. tālrunis: 22002942
Ziru tautas nama vadītāja
Baiba Grīniņa
M. tālrunis: 25749204
Zlēku kultūras nama vadītāja
Kristīne Kauliņa
M. tālrunis: 29266700
Ances bibliotēkas vadītāja
Baiba Manteja
M. tālrunis: 22029536
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Ligita Kalniņa
M. tālrunis: 28696228
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Antra Budre
M. tālrunis: 25423839
Popes bibliotēkas vadītāja
Steidzīte Cīrule
M. tālrunis: 28664184
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece
M. tālrunis: 20280667
Tārgales bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Kiseļus
M. tālrunis: 25423217
Ugāles bibliotēkas vadītāja
Inese Rumpa
M. tālrunis: 20254936
Usmas bibliotēkas vadītāja
Ilze Spriņķe
M. tālrunis: 20239004
Užavas bibliotēkas vadītāja
Dagnija Latiša
M. tālrunis: 29366138
Vārves bibliotēkas vadītāja
Inese Putere
M. tālrunis: 26633882
Ziru bibliotēkas vadītāja
Linda Misiņa
M. tālrunis: 20232445
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Pārsla Bože
M. tālrunis: 29479290
Zūru bibliotēkas vadītāja
Mārīte Ķīvite
Tālrunis: 636000744
Piltenes novadpētniecības ekspozīcijas kurators
Jānis Freimanis
M. tālrunis: 25434465
Zūru novadpētniecības ekspozīcijas kuratore
Viktorija Rebuka
M. tālrunis: 27861613
Jūrkalnes tautas nama ekspozīcijas "Vētru muzejs" kuratore
Inita Plēsuma
M. tālrunis: 29448883
E-pasts:
Nodaļas vadītāja
Ginta Roderte
M. tālrunis: 27870866
Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste
Ivita Meinarde
M. tālrunis: 22029846
Projektu koordinatore
Evita Roģe
M. tālrunis: 29295234
Sabiedrisko attiecību speciālists (Skolas iela 4, Ventspils)
Dainis Veidemanis
M. tālrunis: 29478085
Informatīvā izdevuma redaktore (Skolas iela 4, Ventspils)
Marlena Zvaigzne
M. tālrunis: 25427257
Sporta organizatore, BJSS direktore (Kuldīgas iela 3, Ventspils)
Jolanta Ziemele
Tālrunis: 63629463
M. tālrunis: 26533674
Civilās aizsardzības speciālists (Lielā iela 28, Piltene)
Voldemārs Akmentiņš
M. tālrunis: 26174792
Datu aizsardzības speciāliste
Kristīne Ņikoļenko
Tālrunis: 63629467
M. tālrunis: 26446915
Nodaļas vadītāja
Ilona Stradiņa
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 27801535
Personāla nodaļas speciāliste
Laina Landiša
Tālrunis: 63629453
M. tālrunis: 29335218
Nodaļas vadītājs
Andris Šlangens
M. tālrunis: 26439539
Vecākais speciālists
Raivis Millers
M. tālrunis: 26632883
Ceļu būvinženieris
Aivars Mincenbergs
M. tālrunis: 29187310
Nodaļas vadītājs
Andris Zvingulis
M. tālrunis: 26175865
Nodaļas vadītāja
Linda Gaigala
M. tālrunis: 20230530
Datortīklu uzturēšanas administrators
Uldis Rimkus
M. tālrunis: 25749202
Datortīklu uzturēšanas administrators
Edžus Zaics
M. tālrunis: 25724653
Informācijas vadības speciālists
Vasilijs Dovgaļecs
M. tālrunis: 29263427
Datortīklu administrators
Viktors Skripka
Pārvaldes vadītāja
Aira Kajaka
M. tālrunis: 29463773
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-16.00
Ceturtdien 8.00-12.00/13.00-16.00
Lietvede
Guna Grīnpūkala
M. tālrunis: 20239216
Komunālās saimniecības vadītājs
Edvīns Legzdiņš
M. tālrunis: 28662481
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00,
Ceturtdien 13.00-17.00
Uzskaitvede
Inita Blumberga
M. tālrunis: 20241035
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien O.T. 8.00-12.00;
Ceturtdien 8.00-10.00
Sociālā darbiniece
Skaidrīte Sproģe
M. tālrunis: 27837981
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Una Teibe
M. tālrunis: 27867120
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdien 9.00-12.00, 13.00-17.00
Ceturtdien 9.00-12.00, 13.00-17.00
Sabiedriskā centra "Ances muiža" vadītāja
Līga Grīnberga
M. tālrunis: 20201399
Pārvaldes vadītājs
Guntars Reķis
M. tālrunis: 26384455
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-18.00
Lietvede
Baiba Trauberga
M. tālrunis: 28682300
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Kases darba laiks
Ceturtdien 9.00-16.00
Sociālās palīdzības organizatore
Aldona Janvāre
M. tālrunis: 27831832
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pēc pieprasījuma pa tālruni vai e-pastu.
Pārvaldes vadītājs
Aigars Kress
Tālrunis: 63607137
M. tālrunis: 26820888
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00,
Ceturtdien 13.00-17.00
Sekretāre
Agnese Matisone
Tālrunis: 63607137
Namu pārvadniece
Ramona Leite
M. tālrunis: 25434571
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdien 13.00-17.00,
Piektdien 8.00-12.00
Kasiere
Agnese Matisone
M. tālrunis: 25411350
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.30-18.00
O. 8.00-12.00/13.30-17.00
T. 8.00-11.00
Sociālā darbiniece
Anda Petrova
M. tālrunis: 27834313
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Ceturtdien 8.00-12.00
Sociālā darbiniece
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdien 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Kristīne Krilovska
M. tālrunis: 26480352
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Ceturtdien 13.00-17.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Jeļena Bernšteine
M. tālrunis: 26558209
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
T. 14.00-16.00
Ģimenes ārsta pakse
Ārsta palīgs
Tālrunis: 63661494
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Lielā iela 2a, Piltene
P. O. C. Pktd. 10.00-14.00
Mājas vizītes pieteikšana pēc 14.00.
Pārvaldes vadītājs
Mārtiņš Libkovskis
M. tālrunis: 29298758
E-pasts:
Martins.Libkovskis @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdien 15.00-18.00
Sekretāre
Līga Šulca
M. tālrunis: 28356562
Uzskaitvede
Vija Grieze
M. tālrunis: 27847427
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdien 9.30-18.00,
Piektdien 8.30-10.00
Sociālā darbiniece
Sandra Citoviča
M. tālrunis: 27803037
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdien 12.30-18.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Girvaite
M. tālrunis: 26488971
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdien 9.00-15.00
Trešdien 9.00-15.00
Ģimenes ārsta prakse, daktere
Baiba Griķe
M. tālrunis: 29142249
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Trešdien 8.00-12.00
Ģimenes ārsta prakse, ārsta palīgs
Valentīna Veckāgane
M. tālrunis: 26074461
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Otrdien 8.00-12.00
Trešdien 8.00-12.00
Ceturtdien 8.00-12.00
Piektdien 14.00-18.00
Pārvaldes vadītāja
Santa Šēniņa
M. tālrunis: 25749249
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Lietvede
Sanita Tālberga
M. tālrunis: 27850173
Sociālās palīdzības organizatore
Skaidrīte Bruhanova
M. tālrunis: 27824407
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.30-12.00/ 13.00-18.00
Ceturtdien 8.30-12.00/ 13.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Girvaite
M. tālrunis: 26488971
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Ceturtdien 8.00-12.00
E-pasts:
Pārvaldes vadītājs
Mārcis Laksbergs
Tālrunis: 63620511
M. tālrunis: 26491057
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Ceturtdien 13.00-17.30
Sekretāre
Ingūna Granta
Tālrunis: 63620511
Komunālās saimniecības vadītājs
Voldis Reinis
M. tālrunis: 28367852
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Ceturtdien 13.00-17.30
Kasiere
Liāna Indriksone
M. tālrunis: 26595013
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-13.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien 12.00-17.00
Sociālā darbiniece
Vineta Avdjukeviča
M. tālrunis: 25655939
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00
Ceturtdien 12.30-17.30
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Jurcika
Tālrunis: 63620507
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
sandra.jurcik[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-13.00
Ceturtdien 13.00-17.30
Pārvaldes vadītāja
Helēna Mendrišora
M. tālrunis: 29506686
E-pasts:
Helena.Mendrisora @ventspilsnd.lv
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9.00-12.00,
Trešdien 9.00-12.00
Lietvede
Nora Roderte
M. tālrunis: 29243334
Sociālā darbiniece
Aiga Strazdiņa
Tālrunis: 63662573
M. tālrunis: 29287043
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00/13.00-18.00
Piektdien 8.00-12.00
Sociālās palīdzības organizatore
Iveta Egle
M. tālrunis: 26614226
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00/13.00-18.00
Piektdien 8.00-12.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Goldmane
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-17.00
Trešdien 10.00-17.00
Kapsētu teritorijas pārzine
Ināra Treize
M. tālrunis: 26252976
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Ugāles kapliča un "Krauju" kapsēta
Ģimenes ārsta prakse, ārsts
Ilva Cērpa
M. tālrunis: 26555090
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
Pirmdien 8.00-14.00
Trešdien 8.00-14.00
Ceturtdien 14.00-19.00
Piektdien 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta prakse, māsa
Aija Armuška
Tālrunis: 63622272
M. tālrunis: 20172377
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Mežrūpnieki", Ugāles pag.
Pirmdien 14.00-16.00
Otrdien 9.00-11.00
Trešdien 14.00-16.00
Ceturtdien 12.00-14.00
Piektdien 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, ārsts
Rudīte Kitte
M. tālrunis: 26564134
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Rūpnīcas iela 2-33, Ugāles pag.
Pirmdien 8.00-14.00
Trešdien 8.00-14.00
Ceturtdien13.00-18.00
Piektdien 8.00-14.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Lielais prospekts 26-1A, Ventspils
Otrdien 8.30-13.30
Ģimenes ārsta un arodslimību prakse, māsa
Kristīne Silarāja
Tālrunis: 63665828
M. tālrunis: 26427738
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 14.00-16.00
Otrdien 8.00-13.00
Trešdien 14.00-16.00
Ceturtdien11.00-13.00
Piektdien 14.00-16.00
Katras darba dienas pirmā stunda - akūto pacientu pieņemšana.
Pārvaldes vadītājs
Gendrihs Šķesters
M. tālrunis: 29287631
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9.00-12.00/13.00-17.00
Ceturtdien 9.00-12.00
Lietvede
Anita Meiere
M. tālrunis: 28357620
Sociālā darbiniece
Andra Auza
M. tālrunis: 27831979
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Ceturtdien8.00-12.00/13.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Kitija Goldmane
M. tālrunis: 26693829
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena 9.00-13.00
Pārvaldes vadītāja
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
P. 8.00-12.00/13.00-18.00
C. 8.00-12.00/13.00-17.00
Lietvede
Iveta Bergena
M. tālrunis: 26667220
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 9.00-15.00
Otrdien 9.00-15.00
Bāriņtiesas locekle
Laima Erliha-Štranka
M. tālrunis: 28371752
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Ceturtdien 8.00-12.00
Ģimenes ārsts
Jeļena Bernšteine
M. tālrunis: 26558209
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
Avoti", Užavas pag.
Trešdien 9.00-12.00
Ģimenes ārsta palīgs
Inese Šuiskovska
M. tālrunis: 26319442
E-pasts:

Pieņemšanas laiks:
"Avoti", Užavas pag.
Pirmdien 8.00-13.00
Otrdien 13.00-19.00
Trešdien 8.00-13.00
Ceturtdien 12.00-17.00
Piektdien 8.00-13.00
Pārvaldes vadītāja
Gunita Ansone
M. tālrunis: 29394653
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-16.00
Ceturtdien8.00-12.00/13.00-16.00
Sekretāre
Gunta Stepena
M. tālrunis: 27862649
Kasiere
Iveta Kaģe
M. tālrunis: 22006442
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.30-18.00,
Ceturtdien8.00-17.00
Sociālā darbiniece
Vita Klovāne
M. tālrunis: 27823109
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-18.00
Ceturtdien8.00-12.00/13.00-17.00
Sociālās palīdzības organizatore
Inta Silarāja
Tālrunis: 63630642
M. tālrunis: 27834018
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-12.00/13.00-18.00
Ceturtdien8.00-12.00/13.00-17.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-15.00
Ceturtdien13.00-17.00
Pārvaldes vadītāja
Dzidra Ceriņa
M. tālrunis: 26415330
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-10.00,
Ceturtdien 15.00-18.00
Lietvede
Gunta Kušnere
M. tālrunis: 25472351
Sociālās palīdzības organizatore
Irisa Kozuba
M. tālrunis: 27830440
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Trešdien 8.00-16.00
Bāriņtiesas locekle
Ingrīda Jansone
M. tālrunis: 27805995
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 10.00-13.30
Pārvaldes vadītāja
Daiga Cekule
M. tālrunis: 29189406
E-pasts:
[email protected]
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 8.00-10.00,
Ceturtdien 15.00-18.00
Lietvede
Inga Pole
M. tālrunis: 20039387
Komunālās saimniecības vadītājs
Ēriks Kaģis
M. tālrunis: 20039357
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Uzskaitvede
Iveta Kaģe
M. tālrunis: 22006442
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Trešdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00
Sociālā darbiniece
Liesma Viļumsone
M. tālrunis: 20275576
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien 13.00-18.00
Trešdien 9.00-12.00
Bāriņtiesas loceklis
Sandra Jurcika
M. tālrunis: 28675879
E-pasts:
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā 9.00-12.00
PII "Vālodzīte" vadītāja
Una Teibe
M. tālrunis: 27867120
PII "Taurenītis" vadītāja
Inita Griķe
Tālrunis: 63661428
M. tālrunis: 22026344
PII "Zemenīte" vadītāja
Ina Teibe
M. tālrunis: 22008224
PII "Lācītis" vadītāja
Regīna Artmane-Hartmane
Tālrunis: 6366192
M. tālrunis: 20381880
PII "Zīļuks" vadītāja
Liena Rancāne
M. tālrunis: 27866958, 66906622
PII "Rūķītis" vadītāja
Dace Briža
M. tālrunis: 25906206
Ances pamatskolas direktore
Elita Kuģeniece
M. tālrunis: 26124913
Piltenes vidusskolas direktore
Anda Priedīte
Tālrunis: 63607750
M. tālrunis: 22400786
Popes pamatskolas direktore
Ligita Lukševica
M. tālrunis: 26116859
Puzes pamatskolas direktore
Nellija Sileviča
M. tālrunis: 29458014
Tārgales pamatskolas direktore
Ilze Judzika
Tālrunis: 63620504
M. tālrunis: 25411196
Ugāles vidusskolas direktore
Dana Šimpermane
Tālrunis: 63607785
M. tālrunis: 22074975
Užavas pamatskolas direktore
Guntra Magonīte
M. tālrunis: 29144077
Zūru pamatskolas direktore
Santa Broša
M. tālrunis: 22041992
Annahites pamatskolas direktore
Lienīte Alsberga
M. tālrunis: 29296209
Piltenes mūzikas skolas direktore
Antra Šķēle
M. tālrunis: 22036306
Ugāles mūzikas un mākslas skolas direktore
Rasma Petmane
M. tālrunis: 29456236