Iepirkumi

Zlēkas. Sociālo pakalpojumu centra telpu rekonstrukcija

2014-06-27, 19.58
     Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Telpu rekonstrukcija par dienas un sociālo pakalpojumu centru nekustamā īpašumā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā”  (1. būvniecības kārta) Nr. VND 2014/42ELFLA   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums    16.07.2014.          SIA “Vinbūvserviss”         EUR 85 323,86                 …  Lasīt vairāk >

Piltene. Asfaltbetona seguma remonts

2014-06-20, 08.55
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Asfaltbetona seguma atjaunošana Zemnieku un Upes ielā, Piltenes pilsētā, Ventspils novadā”iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/40 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       10.07.2014.              SIA “Ostas Celtnieks”  EUR 25 259,55                Kontaktpersonas:Jautājumos par darba apjomiem: Aigars Kress, tel.26820888Jautājumos par iepirkuma …  Lasīt vairāk >

Piltene. Siltumtrases remonts

2014-06-13, 11.13
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Siltumtrases remonts Piltenes pilsētā, Ventspils novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/39                                                                                                                                                            Lēmums                      LĪGUMS NETIKS SLĒGTS        Kontaktpersonas:Jautājumos par darba apjomiem: Aigars Kress, tel.26820888Jautājumos par iepirkuma procedūru: Guna Punkstiņa tel._63629492, 20010652Iesniegšana līdz  2014.gada 26.jūnijam, plkst. 10.00 Ventspils novada domē – 10.kab., Skolas …  Lasīt vairāk >

Novads. Jumta seguma un žoga posmu nomaiņa

2014-06-11, 12.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Jumta seguma nomaiņa administratīvajai ēkai un teritorijas žoga posmu nomaiņa Skolas ielā 4, Ventspilī” Nr. VND 2014/38 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums     04.07.2014. 1.iep.daļa –  SIA “Kurzemes Jumtu Serviss”     18 824,69 EUR       2.iepirkuma daļa – SIA …  Lasīt vairāk >

Usma. Laukuma bruģēšana

2014-06-06, 11.01
  Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 14 000 EUR) informē par iepirkumu „Laukuma bruģēšana Usmas pagastā, Ventspils novadā” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums       16.06.2014.                      SIA „ANNETTE plus”            7575,80 EUR   Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:1. Pretendentam …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne.Ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2014-06-05, 08.42
  Paziņojums par atklātu konkursu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. un 2.būves kārta” (ERAF vienošanās 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009) Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/37 ERAF   Datums     Lēmums  05.09.2014.  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS pārsniedz plānotos finansiālos resursus       Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Ventava. Sporta zāles grīdas nomaiņa

2014-05-29, 13.43
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu„Zūru pamatskolas sporta zāles grīdas seguma nomaiņa Ventavas ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/36 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       23.07.2014.        SIA “SPORTA HALLE”                40 567,89 EUR       Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris …  Lasīt vairāk >

Ance. Tehniskais projekts jumta rekonstrukcijai

2014-05-26, 15.43
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/35 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       18.07.2014.          SIA “BM Projekts”                     7975,00 EUR     …  Lasīt vairāk >

Stikli. Pārtikas produktu piegāde

2014-05-12, 07.51
Atklāts konkurss ”Pārtikas produktu piegāde Stiklu internātpamatskolai”  ID SSIS 2014/1 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums                                              Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 10.jūnijam plkst.9:00. Saņemto piedāvājumu atvēršana 2014.gada 10.jūnijā plkst.9:00. Kontaktpersona Gunita Braunfelde , tel.29570968, 63630356, [email protected] NOLIKUMS  Lasīt vairāk >

Pope. Telpu kosmētiskais remonts

2014-05-08, 12.59
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Telpu kosmētiskais remonts PII „Zemenīte” Skolas ielā 14, Popē, Popes pagastā, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/34 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums      19.06.2014.              SIA “AB Būvniecība”        37 555,55 EUR         Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības …  Lasīt vairāk >