Iepirkumi

Ugāle. Būvuzraudzība vidusskolas teritorijas rekonstrukcijai

2014-05-07, 13.02
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Būvuzraudzība Ugāles vidusskolas ēku, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” (1. būvniecības kārta)“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/32 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums    18.06.2014.                   A/S “Ceļu inženieri”         10 677,20 EUR      …  Lasīt vairāk >

Novads. Biroja tehnikas piegāde

2014-05-07, 12.54
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Biroja tehnikas un interaktīvo tāfeļu piegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/33 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       16.06.2014.                 SIA „RELOKO”                4966,04 EUR              05.06.2014.                       SIA „FIX”             9137,72 EUR     Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Būvuzraudzība “Bērnudārzs” rekonstrukcijai

2014-04-29, 12.21
   Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. noteikumu Nr.6 4.punktu, kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 4000 euro)  informē par iepirkumu „Būvuzraudzība ēkas „Bērnudārzs” rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums                                             Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 1. Pretendenta piedāvātajam …  Lasīt vairāk >

Dokupe. Tehniskā projekta izstrāde elektroapgaismojumam

2014-04-28, 12.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība elektroapgaismojuma rekonstrukcijai Dokupes ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/31 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       06.06.2014.                      SIA „KCE”            3150,00 EUR         Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Novads. Signalizācija mācību iestādēs

2014-04-24, 12.03
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvei Stiklu internātpamatskolai, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā, Zlēku pamatskolai, Zlēku ciemā, Zlēku pagastā, Ventspils novadā un Popes PII „Zemenīte”, Popes ciemā, Popes pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. …  Lasīt vairāk >

Užava. Tehniskais projekts ceļam Gaisiņi-Beņķi

2014-04-24, 11.57
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļa Nr.31-Gaisiņi-Beņķi- Liepājas šoseja posma no 0,0 km līdz 0,87 km rekonstrukcijai, Užavas pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/29 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       06.06.2014.                      SIA „RDM Birojs”            2495,00 …  Lasīt vairāk >

Piltene. Kosmētiskais remonts PII “Taurenītis”

2014-04-23, 11.26
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu„Telpu kosmētiskais remonts PII „Taurenītis” telpās, Piltenē, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/28 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       05.06.2014.              SIA „V.S. BŪVE & CO”            16 438,57 EUR       Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris …  Lasīt vairāk >

Pitene. Jumta seguma renovācija Maija ielā 14

2014-04-16, 13.10
    Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 14 000 EUR) informē par iepirkumu „Jumta seguma renovācija daudzdzīvokļu ēkai Maija ielā 14, Piltenē Ventspils novadā”. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums       16.05.2014                      SIA “RAC”            8207.86 EUR   Pretendentiem …  Lasīt vairāk >

Ance. Projekta izstrāde Rindas ceļam

2014-04-14, 13.12
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļa „Jaundobēji – Rinda” rekonstrukcijai, Ances pagastā, Ventspils novadā“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/27 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       09.05.2014.                      SIA “SPI-VENTSPILS”            3850.00 EUR        Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Novads. Engures upes tīrīšana

2014-04-11, 09.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Engures upes tīrīšana.” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/26 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       16.06.2014.                      IK „Ilze Švarce”            6475,15 EUR        Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231 Ventspils …  Lasīt vairāk >