Iepirkumi

Blāzmas ciema ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.58
Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu Ventspils novada pašvaldība informē, par iepirkumu  „VENTSPILS NOVADA PUZES PAGASTA BLĀZMAS CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” ID. Nr. VND 2010/29-ERAF                                           Paredzamā līgumcena līdz Ls 19 563.60 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 29.11.2010 SIA „Firmus Design and Construction” 5050.00  LVL     Kontaktpersonas : par nolikumu –  …  Lasīt vairāk >

Ziru pagasta ūdenssaimniecības tehniskais projekts

2010-12-03, 21.51
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  8.1 panta noteiktajā kārtībā  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Ziru pagasta Ziru ciemā” ID. Nr. VND 2010/28-ERAF                                               Paredzamā līgumcena  Ls 5200.00 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 24.11.2010 SIA „Inženiertehniskie projekti”  5141.52  LVL      Kontaktpersonas : par nolikumu –  …  Lasīt vairāk >

Zūru ciema ielu apgaismojuma tīkls

2010-12-03, 21.36
Ventspils novada domes Iepirkuma komisija informē, ka tiks veikts iepirkums:  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMS 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ   „Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Zūru ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” Identifikācijas Nr.VND2010/27 Paredzamā līgumcena Ls 67 000.00 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš 02.12.2010 SIA “Talsu spriegums”  33007.52  LVL     Kontaktpersona: Tehniska rakstura jautājumos …  Lasīt vairāk >

Usmas Tautas nama rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 21.29
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „ Tehniskā projekta izstrāde – Usmas pagasta tautas nama „Ausekļi” rekonstrukcija” ID. Nr. VND 2010/26-ELFLA                                                Paredzamā līgumcena Ls 4100.00    Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   Pilnsabiedrība “Firmus- Arhitektūra”  4000.00 LVL   Kontaktpersonas : par nolikumu –  Guna …  Lasīt vairāk >

Darba aizsardzības un ugunsdrošibas pakalpojumi

2010-12-03, 21.25
Ventspils novada domes Iepirkuma komisija informē,  ka tiks veikts iepirkums:                        PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.1 PANTA KĀRTĪBĀ  „DARBA AIZSARDZĪBAS UN  UGUNSDROŠĪBAS   PAKALPOJUMI”           Identifikācijas Nr.VND2010/25 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena          (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL      Kontaktpersona: Ventspils novada domes Iepirkuma  komisijas sekretāre: Guna  Punkstiņa Tel.nr. 63629492, mob. 20010652 e-pasts : [email protected] Šī …  Lasīt vairāk >

Ugāles pagasta Tautas nama rekonstrukcija

2010-12-03, 21.17
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „ UGĀLES PAGASTA TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJA”  ID. Nr. VND 2010/24-ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena          (bez PVN) Līguma izpildes termiņš     LVL   Kontaktpersonas : par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis63629492;fakss636322231 par tehniska rakstura jautājumiem- Helēna Boitmane— tālrunis 63662612; …  Lasīt vairāk >

Puzes pagasta sporta zāles,bibliotēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts

2010-12-03, 21.09
Saskaņa ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „ Tehniskā projekta izstrāde — Puzes pagasta sporta zāles, bibliotēkas rekonstrukcija”  ID. Nr. VND 2010/23-ELFLA Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   Pilnsabiedrība “Firmus – Arhitektūra” 3780.00  LVL     Kontaktpersonas :   par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis …  Lasīt vairāk >

Skolēnu autobusu iegāde

2010-12-03, 20.49
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „ Skolēnu autobusu piegāde Ventspils novada pašvaldībai” ID. Nr. VND 2010/22 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena          (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “Venta Motors” 63200.00  LVL     Kontaktpersonas : par nolikumu – Guna Punkstiņa — tālrunis 63629492; fakss 636322231 …  Lasīt vairāk >

Vadības sistēmas “Horizon” lecenču paplašināsana un uzstādīšana

2010-12-03, 20.27
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu kārtībā, Ventspils novada pašvaldība informē, ka tiks veikts iepirkums:  „Par resursu vadības sistēmas „Horizon” licenču paplašināšanu un uzstādīšanu Ventspils novada pašvaldībā”  ID. Nr. VND2010/21  Līgumcena Ls 12 000.00   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena          (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “MK Finanses” 9560.00  LVL     …  Lasīt vairāk >

Ances pamatskolas jumta remonts

2010-12-03, 19.58
Ventspils novada domes Iepirkuma komisija informē, ka tiks veikts iepirkums: „Ances pamatskolas jumta remonts” Identifikācijas Nr.VND2010/20   Paredzamā līgumcena līdz LVL 25000.00   Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena          (bez PVN) Līguma izpildes termiņš   SIA “ACeltne” 19859.99  LVL      Kontaktpersona: Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka Tel.nr. 63630180, 29463773 e-pasts : [email protected] Šī …  Lasīt vairāk >