Iepirkumi

Zlēkas.Pamatskolas, bibliotēkas remonts

2012-05-22, 07.11
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Zlēku pamatskolas kopmītņu ēkas jumta un Zlēku pagasta bibliotēkas telpu remonts
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/26

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 11.07.2012.  SIA “RAC”

8974,48LVL

12.09.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons – tālrunis 29116929.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 5.jūnijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
NOLIKUMS
DARBU APJOMI