Iepirkumi

Usma. Ūdenssaimniecības attīstība

2012-07-12, 07.16
ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/39 ERAF

UZMANĪBU, IR VEIKTI GROZĪJUMI NOLIKUMĀ!

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 05.09.2012.
 SIA “Ostas Celtnieks”

487 500,70LVL

 05.04.2013

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  14.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  21.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  14.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  21.augustā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.

 

 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
NOLIKUMA GROZĪJUMI