Iepirkumi

Ugāles TN mēbeļu un telpu aprīkojums

2011-10-25, 11.12
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Mēbeļu un telpu aprīkojuma piegāde Ugāles tautas namam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/66

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

 Izpildes termiņš

21.11.2011. SIA “ABIS KRĒSLU FABRIKA”

10681.90LVL

21.12.2011.

 Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  8.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS