Iepirkumi

Tārgale.Būvuzraudzība objektam Lībiešu zvejnieku sētas labiekārtošana 2.kārta

2017-11-13, 15.39

Nacionalais attistibas plans LEADER3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 
Būvuzraudzība objektam Lībiešu zvejnieku sētas (LĪVŌD KALAMĪE KŌRAND) labiekārtošana Tārgales pagastā Ventspils novadā 2.būves kārta“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/66

Kontaktpersonas:  

Par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju- Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr.29145212, e-pasts: [email protected]

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 28.novembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 10.kab.

NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS