Iepirkumi

Pašvaldība.Telpu remonts

2012-10-04, 08.26

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Telpu remonts Ventspils novada pašvaldībā
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/54

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
PĀRTRAUKTS! – 22.10.2012.

LVL

 

Kontaktpersonas:

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis mob. tālrunis 26175865.
 Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  16.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.