Iepirkumi

Novads.Kokskaidu granulas

2016-10-10, 05.13
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Kokskaidu granulu piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienībām”.
I
epirkuma identifikācijas numurs – VND2016/67.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
   Iepirkums pārtraukts!          adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālr. 63629492, mob.tālr. 29145212, fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 7. oktobrim plkst. 10.00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS