Sakopšanas talka

12 Apr

Sakopšanas talka

Zūru novadpētniecības ekspozīcija
Piektdiena - 15:00

Rakstnieka H. Dorbes tēva kapavietas sakopšanas talka Miera kapos.