Uzņēmējdarbība

Svarīgi par Covid – 19

2020-03-26, 09.23
1. Covid-19 skartie uzņēmēji no šodienas (24.marts) var pieteikties ALTUM atbalsta programmām https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27550-covid-19-skartie-uznemeji-no-sodienas-var-pieteikties-altum-atbalsta-programmam 2. Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejamas arī portfeļgarantijas https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27539-covid-19-krizes-skartajiem-uznemumiem-bus-pieejamas-ari-portfelgarantijas 3. LIAA konsultatīvais tālrunis uzņēmējiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai – 68803505 https://em.gov.lv/lv/jaunumi/27547-liaa-konsultativais-talrunis-uznemejiem-covid-19-krizes-parvaresanai-68803505 4. Atbalsts uzņēmējiem ārkārtējās situācijas laikā (apkopojums LIAA mājas lapā) http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsts-uznemejiem-arkarteja-situacija 5. Sāk darboties VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem …  Lasīt vairāk >

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem

2020-03-22, 19.45
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti …  Lasīt vairāk >

Nerīkos arī maza mēroga publiskus pasākumus

2020-03-13, 14.00
Ventspils novada domē runāts par to, kā rīkoties ārkārtas situācijā, kas izsludināta saistībā ar koronavīrusa izraisītas slimības “Covid-19” izplatību un būs spēkā līdz 14. aprīlim ar mērķi ierobežot infekcijas izplatību. Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103, arī Ventspils novadā ievēros visus ārkārtas situācijā noteiktos piesardzības pasākumus. Tas nozīmē, ka līdz turpmākajam rīkojumam ir atceltas …  Lasīt vairāk >

VID līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

2020-03-12, 19.37
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valsts ieņēmumu dienests (VID) no šī gada 13. marta līdz 2020. gada 14.aprīlim visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus. Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta līdz šī 14. aprīlim, VID nesniegs klātienes pakalpojumus nedz VID klientu apkalpošanas …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā

2020-03-10, 22.40
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā līdz 3. aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Darba devējiem, kuri piedalīsies pasākumā, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī dotāciju darba vadītāja atalgojumam. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2020-02-28, 10.19
Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2020”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursa “Solis 2020” uzdevums ir Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu īstenošana uzņēmējdarbības attīstībā, kas saistītas ar jaunu darbavietu izveidošanu, radot inovatīvus produktus un pakalpojumus ar paaugstinātu pievienoto vērtību, veicinot saimnieciskās darbības attīstību un dažādošanu un ražošanas resursu …  Lasīt vairāk >

Traktortehnikas un piekabju tehniskās apskates 2020. gadā

2020-02-04, 10.57
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem …  Lasīt vairāk >

Pārtikas ražotājiem būs jānorāda pārtikas produkta izcelsmes valsts

2020-01-27, 19.33
Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu informāciju par pārtikas produktu izcelsmi, pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa ir jāpiemēro jaunā regula par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu. Situācijās, kad pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta (izcelsme) ir norādīta, bet izcelsme nav tā pati, kas ir produkta galvenajai sastāvdaļai, ir …  Lasīt vairāk >

Pieteikšanās Mājas kafejnīcu dienām Lībiešu krastā

2020-01-24, 13.19
Mājas kafejnīcu dienas notiks 6. un 7. jūnijā reizē ar Slīteres Ceļotāju dienām Lībiešu krastā un Dundagas novadā. No Ventspils novada aicinām veidot mājas kafejnīcas Ovišos, Lūžņā, Miķeļtornī, Lielirbē, Jaunciemā. Pērn aizvadījām pirmos šāda veida svētkus, kas bija plaši apmeklēti un prieku sagādāja gan dalībniekiem, gan viesiem, kas labprāt devās iepazīt mūsu puses mājas virtuvju …  Lasīt vairāk >

Aicina darba devējus pieteikties darbinieku apmācībai

2020-01-02, 11.51
NVA aicina darba devējus pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz šī gada 15. janvārim pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku praktiskai apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir iespēja darba devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus, izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus …  Lasīt vairāk >