Projektu konkursi

Pašvaldības atbalsts vides kvalitātes uzlabošanai

2022-05-31, 11.20
Ventspils novada pašvaldība katru gadu rīko konkursu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai “Mēs savā novadā”. Šoreiz saņemti desmit pieteikumi, no kuriem Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas locekļi atbalstīja visus, šim nolūkam atvēlot 7896,82 eiro.   Biedrība “Ugāles dzirnavas” busiņā iekārtos Ugāles dzirnavu informācijas centru. Piešķirtais finansējums – 800 eiro. Zlēku evaņģēliski luteriskā draudze izvietos informācijas …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

2022-04-12, 11.37
Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā novadā 2022” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas darbojas novada administratīvajā teritorijā, un veicina novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti.Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un kultūrvēsturisko mantojumu apzinošiem projektiem; atbalsts projektiem, kas sekmē Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Izsludināts konkurss uzņēmējdarbības attīstībai

2022-02-28, 09.16
Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Solis 2022”, tādējādi finansiāli atbalstot Ventspils novada uzņēmēju iniciatīvu realizēšanu uzņēmējdarbības attīstībā. Konkursā var piedalīties novadā reģistrēta komercsabiedrība, individuālais komersants, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrēta fiziska persona un fiziska persona, kas savu saimniecisko darbību plāno veikt Ventspils novada administratīvajā teritorijā. Konkursa “Solis 2022” uzdevums ir Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Piešķir finansējumu kultūras aktivitātēm

2022-02-28, 09.12
Pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu, tādējādi atbalstot novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, novadā reģistrētas jebkuras juridiskas personas, juridisku personu apvienības, individuālos komersantus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas fiziskas personas. Konkursa mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas un jaunrades procesu attīstību, veicināt kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu, kultūrvides …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss jauniešu aktivitātēm

2022-02-28, 09.07
Pašvaldība izsludina projektu konkursu “Jaunietis darbībā 2022”, lai atbalstītu novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, novadā reģistrētu jebkuru juridisku personu, juridisku personu apvienību, individuālo komersantu, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēju reģistrētu fizisko personu. Projektu konkursa mērķis ir sekmēt lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, informētību par nodarbinātību un karjeras …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss piekrastes uzņēmējdarbības atbalstam

2022-02-14, 09.21
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss vietējās ekonomikas stiprināšanā

2022-02-14, 08.57
Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2022. gada 11. marta …  Lasīt vairāk >

Kultūras projektu konkursa otrā kārta

2021-07-22, 15.45
Ventspils novada pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursa otro kārtu, tādējādi atbalstot novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, novadā reģistrētas jebkuras juridiskas personas, juridisku personu apvienības, individuālos komersantus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas fiziskas personas. Pieteikšanās kultūras projektu konkursam šogad, ņemot vērā valstī noteikto epidemioloģisko situāciju, notiek divās kārtās. …  Lasīt vairāk >

Projektu konkurss vides kvalitātes uzlabošanai

2021-03-01, 11.38
Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursam “Mēs savā novadā 2021” dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ventspils novadā. Konkurss atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas darbojas novada administratīvajā teritorijā, un veicina novada kultūrvides veidošanu, labiekārtošanu, infrastruktūras attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu, sekmē tūrisma attīstību un tūristu piesaisti. Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un kultūrvēsturisko mantojumu apzinošiem projektiem; atbalsts …  Lasīt vairāk >