Ancē atklāj labiekārtoto sporta laukumu (video)

Ancē atklāj labiekārtoto sporta laukumu (video)

2020-09-25, 09.03
  1. septembrī Ances pagastā, klātesot būvniecībā iesaistītajām personām un vietējās pamatskolas audzēkņiem, arī viesiem, svinīgi atklāja labiekārtoto sporta laukumu. Svētkos piedalījās arī Karlsons, kurš nesa olimpisko lāpu un mudināja skolēnus izmēģināt jauno skrejceļu.
    Pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam, kuru finansiāli atbalstīja arī Eiropas Savienība, Ancē atjaunots futbola laukums, labiekārtota pludmales volejbola laukuma apkārtne, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, kā arī izbūvēts rotaļu laukums ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām. Labiekārtoto sporta laukumu varēs izmantot ne tikai Ances pamatskolas audzēkņi, bet arī ikviens pagasta iedzīvotājs, jo arī viņiem patīk sportot un pavadīt laiku svaigā gaisā.
    Projekta kopējās izmaksas – 77 476,28 eiro, pašvaldības devums  ir 32 476,28 eiro, bet Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  līdzekļi ir 45 000 eiro. Būvdarbus veica SIA “Ventbetons – V”, būvuzraudzību – SIA “BŪUZ”. Apliecinājuma karti izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “PBT”.