Iepirkumi

Piltene. Vidusskolas remontdarbi

2014-07-07, 13.52
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Remontdarbi Piltenes vidusskolā, Lielā ielā 13, Piltenē, Ventspils novadā
iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/45

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     23.07.2014.               SIA “Vinbūvserviss”        EUR 14 836,54     adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1] 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – Tālr. 26632883
Piltenes vidusskolas direktore Baiba Šulca, tālr. 63607750, 20246740.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 18.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
DARBU APJOMI