Iepirkumi

Piltene. Āra trenažieru piegāde

2014-02-21, 12.06

ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

„Āra trenažieru piegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā”  Identifikācijas Nr. VNP 2014/7 ELFLA

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      02.04.2014.               SIA “Z COMPANY”           5215.36 EUR     adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersona:
  • Iepirkumu speciāliste Guna Punkstina, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected]
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  4.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
NOLIKUMS