Iepirkumi

Novads. Datortehnikas piegāde

2014-03-18, 06.42
VND
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
Datortehnikas piegāde Ventspils novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/16

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      18.06.2014.                      SIA „RELOKO”            41 218,15 EUR       adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju) -Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Linda Gaigala, tālrunis 20230530.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 15.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
NOLIKUMS