Iepirkumi

Novads. Darba aizsardzība

2016-12-30, 08.17
VND
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi”.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/89.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena(bezPVN)                  
Lēmums
Līgums   
 14.02.2017. SIA “Media Control”   EUR 33 987.70 adobe_pdf_logo[1] adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob. tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 12. janvārim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.