Iepirkumi

Novads. Ceļu uzturēšana vasarā

2014-03-10, 14.46
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2014.gadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/15

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
    07.04.2014.
  SIA “RHauto”

 (Piltenes pilsēta un pagasts)
  8.80 EUR/km (planēšana)
 
9.90 EUR/km (profilēšana)
  adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
  SIA “LEDA AV”
 
(Popes pagasts)
 12.80 EUR/km (planēšana)

 
15.00 EUR/km (profilēšana)
   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
  SIA”LEDA AV”

  (Ances pagasts)
 13.24 EUR/km (planēšana)


 15.00 EUR/km (profilēšana)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”


 (Puzes pagasts)
 10.00 EUR/km planēšana)

 
12.00 EUR/km (profilēšana)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”

 
( Tārgales pagasts)
  8.50 EUR/km planēšana)

 
10.00 EUR/km (profilēšana)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”


 (Usmas pagasts)
 10.00 EUR/km planēšana)

 
12.00 EUR/km (profilēšana)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”


 (Užavas pagasts)
 10.00 EUR/km planēšana)

 
12.00 EUR/km (profilēšana)


 8.55 EUR/km (zālājs, ceļmala)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”


 (Vārves pagasts)
 8.50 EUR/km planēšana)


 10.00 EUR/km (profilēšana)


 8.55 EUR/km (zālājs, ceļmala)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 SIA”LATTA”

 
(Ziru pagasts)
 8.50 EUR/km planēšana)


 12.00 EUR/km (profilēšana)


 8.55 EUR/km (zālājs, ceļmala)

   adobe_pdf_logo[1]
    07.04.2014.
 Z/S”SPROĢI”

 
(Zlēku pagasts)
 11.38 EUR/km planēšana)


 11.38 EUR/km (profilēšana)


 7.11 EUR/km (zālājs, ceļmala)

   adobe_pdf_logo[1]
   07.04.2014.
 SIA”Latvijas autoceļu uzturētājs”

 
(Ugāles pagasts)

 12.89 EUR/km planēšana)

 
15.22 EUR/km (profilēšana)


 7.11 EUR/km (zālājs, ceļmala)

   adobe_pdf_logo[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 21.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS