Iepirkumi

Novads. Būvprojekta izstrāde Kuldīgas iela 3

2018-10-19, 12.18
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ventspils novada pašvaldības ēkas Kuldīgas ielā 3, Ventspilī telpu un pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūvei. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/57.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
          adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:  

Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: [email protected].

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris ŠlangensTālr.26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.