Līgo skan, līgo skan…

22 Jun

Līgo skan, līgo skan…

pie Zūru muižas dīķa
Trešdiena - 18:00

“Līgo skan, līgo skan, Jāņu vainags galvā man…”. Kopīgi pīsim vainagus no jāņuzālēm. Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk” spēlēs K. Štāles-Dreikas izrādi “Šķīstības solījums”, lustīgi danči kopā ar grupu “Atbalss”. Pasākums bez maksas.