Ugāles svētki

02 Jul

Ugāles svētki

Ugāle
Sestdiena - 15:00

“Ugāles svētki” un zaļumballe kopā ar brāļiem Rozentāliem.