Par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu

Par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu

2019-09-26, 11.44

Valsts policijā, vasaras un rudens periodā, no zemniekiem un zemnieku saimniecībām ir saņemti iesniegumi par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu. Krāpšanas rezultātā zemniekiem tika izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija ne mazāk kā 100 000 eiro apmērā.
Aptaujājot zemniekus, tika secināts, ka viņu saimniecībās ierodas persona, kura stādās priekšā kā produkcijas uzpirkšanas uzņēmuma pārstāvis, ar piedāvājumu iegādāties saražoto produkciju, piedāvājot samaksu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Saņemot piekrišanu pārdot produkciju, uzpircējs lūdz tās paraugus ar mērķi noteikt tās kvalitāti. Pēc neilga laika, uzpircējs sazinās ar zemnieku saimniecību, kuru viņš bija apmeklējis iepriekš un izsaka savu piedāvājumu produkcijas iegādē. Tā kā visos gadījumos piedāvājumā izteiktā cena bija augstāka par produkcijas tirgus vērtību, zemnieki bez ierunām ir piekrituši darījumam. Veicot darījumus ar zemniekiem, uzpircējs uzrāda savus personas apliecinošus dokumentus un uzņēmuma pilnvaru, kā arī iesniedz pirkuma līgumu un pavaddokumentus. Līgums ar zemnieku saimniecību tiek sastādīts, šķietami ticamā veidā, taču izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka līgums nav spēkā esošs, jo gan pilnvara, gan zīmogs ir viltots, lai gan uzņēmums, kuru it kā persona pārstāv, ir eksistējošs. Līgumā norādītajā termiņā uzpircējs neveic apmaksu par iegādātajām precēm, saņemot zvanus no zemnieka, ar lūgumu veikt apmaksu, no pircēja puses tiek saņemti dažādi aizbildinājumi kāpēc apmaksa nav veikta. Tā kā zemnieks ir pārliecināts, ka uzpircējs ir reāli pastāvošs uzņēmējs, viņš uzreiz nevēršas ar iesniegumu Valsts policijā par krāpšanas faktu, bet gaida pārskaitījumu no uzņēmuma. Tikai tad, kad zemnieks ir sazinājies ar uzņēmumu, kurš it kā ir iegādājies lauksaimniecības produkciju ar pēcapmaksu, tiek secināts, ka lauksaimniecības produkcija ir izkrāpta.
Lai izvairītos no šāda veida krāpšanām, pirms slēgt vienošanos par saražotās produkcijas pārdošanu, zemniekam ir jāpārliecinās par uzņēmuma, kas vēlas to iegādāties, eksistenci un vai persona, kura pārstāv uzņēmumu tur strādā un ir tiesīga slēgt šādus darījumus. Gadījumos, kad pircējs, par lauksaimniecības produkciju, zemniekam piedāvā lielāku samaksu virs tirgus vērtības, pievērst pastiprinātu uzmanību, jo šāds fakts, iespējams, norāda uz iespējamo krāpšanu.
Uz doto brīdi, kriminālprocesa ietvaros, ir atklāta šāda organizēta grupa, kuras dalībniekiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, bet nav izslēgts, ka nākotnē, pielietojot līdzīgu krāpšanas shēmu, no zemniekiem var tikt izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija.
Ja zemnieku saimniecība konstatē šādus lauksaimniecības produkcijas krāpšanas gadījumus, lūgums nekavējoties vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.