2017-10-26

Ventspils novada domes 26.10.2017 sēde

Sēdes darba kārtība: PDF
Sēdes protokols: PDF
Audio ieraksts: Mp3
Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksts
10§ Grozījumi Ventspils novada pašvaldības nolikumā Nr.19 12.09.13.
5§ Nr.15 24.09.09. par detālplānojuma Sāmīši/Matīši atzīšanu par spēku zaudējušu