Piltenē rekonstruēta Lielā iela

Piltenē rekonstruēta Lielā iela

2015-04-13, 14.04

 

ERAF 2 Novada gerb.2 ES 2

 

          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Piltenē 23. martā pabeigti Lielās ielas rekonstrukcijas darbi  projekta “Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē (vienoš. Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/008/021) ietvaros, kurus uzsāka 2014. gada 24. martā. Lielā iela rekonstruēta 1300 m garumā, izbūvējot divus ātrumvaļņus, uzstādot autobusa pieturu un labiekārtojot teritoriju.

  Projekta kopējās izmaksas – 1 002 955.29 eiro, no tā ERAF finansējums – 434580.53 eiro, LV budžeta dotācija – 22566.49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 545808.27 eiro.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts budžeta un Ventspils novada pašvaldības finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;
[email protected]