Par ūdenstūrisma attīstības projektu

Par ūdenstūrisma attīstības projektu

2015-06-02, 10.38

 Ventspils novadā ar  Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.projekta „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”( “Development of water tourism as nature and active tourism component in Latvia and Estonia/River ways”) finansējumu (30238 EUR) veikti sekojoši darbi:
1)Iztīrīta Engures upe visā tās garumā no Ozoldangu laivošanas vietas līdz ietekai Puzes ezerā;
2) Iztīrīta Rīvas upe no novada robežas līdz ietekai jūrā; 3) ierīkotas atpūtas vietas
.

Atpūtas vietas:

Uzstādīšanas vietas adrese

Uzstādītie elementi

“Dzirnavas”, Usmas pagasts, Ventspils novads (Engures   upe)

Guļbaļķu galds   ar soliem, piknika nojume ar galdu un soliem, baļķa sols 5m uz koka kājām,   atkritumu urna, sausā tualete, ugunskura vieta ar katla turētāju,   informācijas stends ar jumtiņu (ar informācijas planšetēm)

“Kalnieki”,   Ugāles pagasts, Ventspils novads (Engures   upe)

Guļbaļķu galds   ar soliem, piknika nojume ar galdu un soliem, baļķa sols 5m uz koka kājām,   atkritumu urna, sausā tualete, informācijas stends ar jumtiņu (ar   informācijas planšetēm)

“Līgas”,   Puzes pagasts, Ventspils novads (Engures   upe)

Guļbaļķu galds ar soliem, piknika   nojume ar galdu un soliem, baļķa sols 5m uz koka kājām, atkritumu urna, sausā   tualete, ugunskura vieta ar katla turētāju, informācijas stends ar jumtiņu   (ar informācijas planšetēm)

Jūrkalnes pagastā pašvaldības īpašumā   „Labraga pludmale” kad. Nr. 9850   003 0170; (Rīvas upe)

Guļbaļķu galds   ar soliem, piknika nojume ar galdu un soliem, atkritumu urna, sausā tualete,   ugunskura vieta ar katla turētāju, informācijas stends ar jumtiņu (ar   informācijas planšetēm), baļķa sols 3m uz koka kājām 2gb.

Tārgales pagastā pie Irbes upes uz a/s „Latvijas Valsts   meži” zemes ”Olmaņu meži”, kad. Nr. 9866 002 0120

Ances   pagastā pie Irbes upes uz a/s „Latvijas Valsts meži” zemes- kad. Nr.9844   001 0075

Ances pagastā pie Rindas upes uz a/s „Latvijas   Valsts meži” zemes – kad. Nr. 9844 005 0086;

kad. Nr. 9844 001 0021”Vīraki”   (īpašnieks „Ventspils augstskola”) pagrieziens uz Lokatoru

Uzstādīts   lielais informācijas stends ar informāciju par laivošanas iespējām Ventspils   novada upēs.

kad. Nr. 9844   001 0073 – a/s „LVM” zeme, pie Rindas upes tilta