Noslēgusies “Vētru muzeja” ierīkošana

Noslēgusies “Vētru muzeja” ierīkošana

2017-11-01, 10.01
   Jūrkalnē projekta “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana”
Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000003 ietvaros Tautas nama 2. stāvā ir izveidota unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija.
IMG 5579
IMG 5580

   Tajā ietilpst liecības par Baltijas jūras stihijas upuriem, ko papildina pludmalē atrastas un no dzelmes izceltas senlietas.
Ekspozīcija ir veidota no privātkolekcijām, kuras piedāvā Zemūdens arheoloģijas centra vadītājs Voldemārs Rains un viņa biedri, Latvijas Nirēju kluba pārstāvji, akvalangisti, piekrastes zvejnieki un vēstures pētnieki.
Ekspozīcijā ietilpst nirēju ekipējums un atribūtika, foto un video materiāli no jūras dzelmes, zemūdens atradumi. Pie muzeja ierīkots arī auto stāvlaukums.

   Projekta kopējās izmaksas sastāda 39704,63 eiro, no kuriem 35734,17 eiro ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums, bet 3970,46 eiro – Ventspils novada pašvaldības finansējums.

   Aicinām sekot līdzi informācijai par muzeja atklāšanas pasākumu, kas plānots novembra beigās!