Noslēgts būvdarbu līgums objektā “Ances muiža”

Noslēgts būvdarbu līgums objektā “Ances muiža”

2017-11-24, 06.34

  2017. gada novembrī Ventspils novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu par Ances muižas ēkas atjaunošanas darbu veikšanu Ventspils novada Ances pagastā. Darbus saskaņā ar SIA “JOE” izstrādāto būvprojektu veiks SIA “Samrode”, paredzot, ka kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 132 735.29 eiro bez PVN. Būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “Akorda” par līguma summu 8 920,41 eiro ar PVN.

   Realizējot ieceri, tiks uzlabots Ances muižas vizuālais izskats un pieejamība tūristu uzņemšanai, kā arī tiem vietējiem iedzīvotājiem, kas apmeklē dažādas nodarbības un kultūras pasākumus muižā, vai darbojas kādā no kolektīviem. Pašreiz muižas ēkas pievilcība ir zema – sienas izdrupušas, pagrabstāva logi aizsisti ar dēļiem, kāpnes ziemeļu galā izdrupušas, un pa tām nav iespējams normāli uzkāpt – muižā pieejamie pakalpojumi iedzīvotājiem vienkārši nav normāli pieejami. Būvdarbu ietvaros apkārt muižai tiks ierīkots bruģakmens celiņš, Ziemeļu gala telpās pašu līdzekļiem tiks ierīkotas nodarbību telpas, kanalizācija un ūdensvads, nomainīti daļa no ēkas logiem un durvīm, kā arī veikti citi uzlabojumi.  
   Darbi tiks veikti ELFLA līdzfinansēta projekta “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā „Ances muiža”” Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000010 ietvaros, ko 2017. gada 9. augustā apstiprinājusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde. ELFLA līdzfinansējums projektam sastāda 45 000 eiro.