Iegādājas termovizieri

Iegādājas termovizieri

2017-12-05, 13.26

   Ventspils novada ūdenstilpju zivju resursu saglabāšanai un kvalitatīvai uzraudzības procesa nodrošināšanai pašvaldība ir iegādājusies termovizieri, kurš paredzēts ezeru, upju apsekošanai diennakts tumšajā laikā.

   Izmantojot šo tehnikas vienību, biedrības “Usmas krasts” inspektors spēs efektīvāk veikt reidus Ventspils novada publiskajās ūdenstilpnēs un sekmīgi realizēt zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, tā mazinot maluzvejniecību un veicinot Ventspils novada publisko ūdenstilpju zivju resursu saglabāšanu.

   Termovizieris iegādāts realizējot, LAD Zivju fonda finansētu projektu “Zivju resursu aizsardzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”, tas izmaksāja 1871 eiro, Ventspils novada pašvaldības finansējumu – 468 eiro.