SPORTS

Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 (telpas – Kuldīgas iela 3),

direktore Jolanta Ziemele,
tālr. 22046833,
e-pasts: [email protected].

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
NOLIKUMS

Treneru kontakti

Sporta organizatoru kontakti

Pieaugušo sports

Sporta sacensību kalendārs