Iepirkumi

Ance. Ceļu attīrīšana no sniega

2020-11-17, 14.06
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Ceļu mehanizētā attīrīšana no sniega Ances pagastā 2020/2021.gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/49. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs. tālr. 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS …  Lasīt vairāk >

Novads. Kokskaidu granulu iegāde

2020-10-27, 15.00
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/48.  Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, tālr. 29463773, e-pasts: [email protected] . Popes pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Novads. Kurināmās dīzeļdegvielas iegāde

2020-10-21, 15.18
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas iegāde 2020./2021. gada apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/46. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected]  (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju). Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539,  e-pasts: [email protected]  (jautājumos par tehnisko specifikāciju). Pretendenti piedāvājumus var iesniegt …  Lasīt vairāk >

Novads. Ceļu attīrīšana no sniega

2020-10-02, 09.27
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības ceļu (ielu) mehanizētā attīrīšana no sniega ziemas sezonā 2020/2021. gadā” ar identifikācijas Nr. VND2020/44. Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Dokupes ciema centra labiekārtošana

2020-09-04, 15.24
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Dokupes ciema centra labiekārtošana”. Iepirkuma identifikācijas numurs VND2020/42 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Zūras. Bērnu un sporta laukuma izveide

2020-08-28, 11.16
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Zūru ciemā” ar identifikācijas Nr. VND2020/41 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone, tālr. 29394653, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Jumta siltināšana vidusskolas internāta korpusam

2020-08-14, 10.39
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Jumta siltināšana Ugāles vidusskolas internāta korpusam”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/40. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājums …  Lasīt vairāk >

Novads. Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana

2020-07-29, 16.38
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2020./2021. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/37. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts : [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2020. gada 14. augustam plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – …  Lasīt vairāk >

Ziras. Sporta laukuma izveide

2020-07-17, 22.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” ar identifikācijas Nr. VND2020/36ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, tālr. 26415330, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila …  Lasīt vairāk >

Novads. Šķeldas piegāde

2020-07-14, 08.25
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldībai 2020./2021. g. apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/35. Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 . Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 2020. gada 11. augustam plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41639  Lasīt vairāk >