Iepirkumi

Ance. Sporta laukuma labiekārtošana

2020-03-10, 13.22
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” ar identifikācijas Nr.VND2020/9ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, tālr. 29463773. Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Kultūras nama remonts

2020-02-24, 08.46
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Piltenes kultūras nama telpu kosmētiskais remonts” ar identifikācijas Nr. VND2020/6. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652, e-pasts: [email protected] Pretendenti piedāvājumus …  Lasīt vairāk >

Ance. Sporta laukuma labiekārtošana

2020-02-19, 16.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” ar identifikācijas Nr. VND2020/5ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, tālr. 29463773. Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. gada 3. …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Tautas nama pārbūve

2020-02-10, 16.41
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Ugāles tautas nama “Gaisma” pārbūve Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs VND2020/3. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 10. martam plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/33287. NOLIKUMS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33287.  Lasīt vairāk >

Usma. Centra labiekārtošanas II kārta

2020-01-20, 18.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Usmas centra labiekārtošanas II kārtas rekonstrukcija īpašumā “Auseklīši”, Usmas pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND 2020/2. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju); Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters – tālr. …  Lasīt vairāk >

Ance. Sporta laukuma labiekārtošana

2020-01-10, 15.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ances pagasta sporta laukuma atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un sporta laukuma labiekārtošana Ances ciemā”. Identifikācijas Nr. VND 2020/1 ELFLA. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju); Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira …  Lasīt vairāk >

Zlēkas. Teritorijas labiekārtošana

2019-12-19, 15.21
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/37ELFLA. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 14. janvārim plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/31376 NOLIKUMS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31376  Lasīt vairāk >