Iepirkumi

Usma. Centra labiekārtošanas II kārta

2020-01-20, 18.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Usmas centra labiekārtošanas II kārtas rekonstrukcija īpašumā “Auseklīši”, Usmas pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND 2020/2. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju); Ventspils novada pašvaldības Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters – tālr. …  Lasīt vairāk >

Ance. Sporta laukuma labiekārtošana

2020-01-10, 15.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ances pagasta sporta laukuma atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un sporta laukuma labiekārtošana Ances ciemā”. Identifikācijas Nr. VND 2020/1 ELFLA. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju); Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira …  Lasīt vairāk >

Zlēkas. Teritorijas labiekārtošana

2019-12-19, 15.21
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/37ELFLA. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020. gada 14. janvārim plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/31376 NOLIKUMS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/31376  Lasīt vairāk >