Iepirkumi

Tārgale. Dokupes ciema centra labiekārtošana

2020-09-04, 15.24
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Dokupes ciema centra labiekārtošana”. Iepirkuma identifikācijas numurs VND2020/42 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Zūras. Bērnu un sporta laukuma izveide

2020-08-28, 11.16
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Zūru ciemā” ar identifikācijas Nr. VND2020/41 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone, tālr. 29394653, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Jumta siltināšana vidusskolas internāta korpusam

2020-08-14, 10.39
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Jumta siltināšana Ugāles vidusskolas internāta korpusam”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/40. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājums …  Lasīt vairāk >

Novads. Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana

2020-07-29, 16.38
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2020./2021. mācību gadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/37. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts : [email protected] Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2020. gada 14. augustam plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – …  Lasīt vairāk >

Ziras. Sporta laukuma izveide

2020-07-17, 22.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” ar identifikācijas Nr. VND2020/36ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, tālr. 26415330, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila …  Lasīt vairāk >

Novads. Šķeldas piegāde

2020-07-14, 08.25
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldībai 2020./2021. g. apkures sezonā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/35. Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 . Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 2020. gada 11. augustam plkst. 10:00. Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/41639  Lasīt vairāk >

Piltene. Maija ielas seguma atjaunošana

2020-07-02, 16.38
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Maija ielas seguma atjaunošana Piltenē, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2020/34. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Piltenes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, …  Lasīt vairāk >

Vārve. Mājas ceļa pārbūve

2020-07-01, 15.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Mājas ceļa pārbūve pie ēkas “Rozītes”, Vārves pagastā” ar identifikācijas Nr. VND2020/33. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Zūras. Bērnu rotaļu un sporta laukuma izveide

2020-06-29, 14.12
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Zūru ciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/32ELFLA Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone, tālr. 29394653, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Vidusskolas telpu remonts

2020-06-18, 09.42
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Piltenes vidusskolas telpu remonts” ar identifikācijas Nr. VND2020/31. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. gada …  Lasīt vairāk >