Iepirkumi

Ugāle. Rotaļu nojumju un elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

2019-05-22, 14.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “BĒRNU ROTAĻU NOJUMJU UN ROTAĻU ELEMENTU IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PII”LĀCĪTIS”, UGĀLĒ VENTSPILS NOVADĀ”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/14. Kontaktpersonas:  jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšanu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 63629457, 26632883, e-pasts: [email protected], jautājumos par iepirkuma procedūru: Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Novads. Malkas piegāde

2019-05-17, 14.06
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Malkas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2019./2020. g. apkures sezonai”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/13. Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492 Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 28. maijam plkst. 10.00 Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, …  Lasīt vairāk >

Vārve. Auto stāvlaukuma būvniecība

2019-05-14, 08.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Auto stāvlaukumu būvniecība pie dzīvojamām mājām “Centrs 4” un “Centrs 7”, Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā” ar iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/12. Kontaktpersonas:   jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – tālr. 26632883, Vārves pagasta …  Lasīt vairāk >

Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2019-04-15, 13.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” ar iepirkuma identifikācijas Nr. VND2019/11. Kontaktpersonas: Par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju: Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, tālr. 29478380, 63629418, e-pasts: [email protected] Par iepirkuma procedrūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, …  Lasīt vairāk >