Iepirkumi

Novads. Fotofiniša iekārtas iegāde

2019-12-04, 09.31
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Fotofiniša laika fiksēšanas iekārtas iegāde” ar identifikācijas Nr.VND2019/36. Kontaktpersonas: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju); Sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr. 22046833, e-pasts: [email protected] (jautājumos par tehnisko specifikāciju). Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Novads. Gāzes piegāde

2019-11-26, 10.32
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND2019/35. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539. Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900. Piedāvājumi jāiesniedz …  Lasīt vairāk >