Iepirkumi

Tārgale. Dokupes ciema centra labiekārtošana

2020-09-04, 15.24
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Dokupes ciema centra labiekārtošana”. Iepirkuma identifikācijas numurs VND2020/42 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Zūras. Bērnu un sporta laukuma izveide

2020-08-28, 11.16
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Zūru ciemā” ar identifikācijas Nr. VND2020/41 ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone, tālr. 29394653, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Jumta siltināšana vidusskolas internāta korpusam

2020-08-14, 10.39
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Jumta siltināšana Ugāles vidusskolas internāta korpusam”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2020/40. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261, e-pasts: [email protected] Piedāvājums …  Lasīt vairāk >