Iepirkumi

Tārgale. Telpu remonts ēkā “Dzintarkalni”

2021-07-23, 13.54
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Telpu remonts ēkā “Dzintarkalni” Tārgales pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/39. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883,  e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru – Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900,  e-pasts:  [email protected] Pretendenti …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Standzes upes tilta atjaunošana

2021-07-22, 16.07
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Tilta pār Standzes upi  atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/38.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālrunis 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Tārgale. Skaras upes tilta atjaunošana

2021-07-19, 17.09
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Tilta pār Skaras (Kustes) upi  atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2021/37 Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Būvprojekta izstrāde sporta laukuma pārbūvei

2021-07-16, 16.45
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles sporta laukuma pārbūvei”. Identifikācijas Nr. VND 2021/36. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: mar[email protected] Pircēja profila adrese: …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Būvprojekta izstrāde vidusskolas palīgkorpusam

2021-07-15, 16.07
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas palīgkorpusa pārbūvei”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/35. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru – Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:  [email protected] …  Lasīt vairāk >

Novads. Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm

2021-07-01, 16.01
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2021/32. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības nodaļas vadītāja Aina Klimoviča,  tālr.  29167302, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists, Mārtiņš Stūris, tālr.  25703900, e-pasts: [email protected] Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021. gada 3. augustam …  Lasīt vairāk >