Iepirkumi

Piltene. Maija ielas seguma atjaunošana

2020-07-02, 16.38
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Maija ielas seguma atjaunošana Piltenē, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2020/34. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Piltenes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, …  Lasīt vairāk >

Vārve. Mājas ceļa pārbūve

2020-07-01, 15.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Mājas ceļa pārbūve pie ēkas “Rozītes”, Vārves pagastā” ar identifikācijas Nr. VND2020/33. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Zūras. Bērnu rotaļu un sporta laukuma izveide

2020-06-29, 14.12
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide Zūru ciemā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/32ELFLA Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone, tālr. 29394653, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Vidusskolas telpu remonts

2020-06-18, 09.42
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Piltenes vidusskolas telpu remonts” ar identifikācijas Nr. VND2020/31. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2020. gada …  Lasīt vairāk >

Ziras. Sporta laukumu izveide

2020-06-16, 08.31
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2020/30ELFLA. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, tālr. 26415330, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: …  Lasīt vairāk >