Iepirkumi

Tārgale. Brauktuves virsmas atjaunošana

2021-03-04, 11.30
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “”Pašvaldības autoceļa T–07 “Laukceltnieks – Spīdolas” brauktuves virsmas atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/11.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Novads. Ceļu klātnes seguma planēšana

2021-03-03, 15.38
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ventspils novada pašvaldības ceļu klātnes profilēšana un seguma planēšana 2021/2022. gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/10. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālr. 29187310, e-pasts:  [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Ganību ielas brauktuves atjaunošana

2021-03-01, 16.15
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 1,077 km kopgarumā Piltenē, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/9.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts:  [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Piltene. Autoceļa virsmas atjaunošana

2021-02-25, 15.10
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Pašvaldības autoceļa P-03 “Gārzde–Ūdrandes darbnīca” brauktuves virsmas atjaunošana Piltenes pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/8.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts:  [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš …  Lasīt vairāk >

Piltene. Fasādes remonts PII “Taurenītis”

2021-02-19, 14.35
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “ Ieejas lieveņu pārbūve un fasādes remonts PII “Taurenītis” Maija ielā 6, Piltenē, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/7.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers, tālr. 26632883, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists …  Lasīt vairāk >

Novads. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi

2021-02-18, 12.31
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā “Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/6.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis, tālr. 26175865, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:  [email protected] Pretendenti piedāvājumus var …  Lasīt vairāk >