Iepirkumi

Zūras. Būvuzraudzība ūdensapgādes rekonstrukcijai

2013-11-21, 12.27

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvarosIepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/70 ERAF

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     18.02.2014.            SIA “BaltLine Globe”

        EUR 7541.22

   adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 3.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
GROZĪJUMI NR.1