Iepirkumi

Zlēkas. Būvuzraudzība ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbiem

2012-12-20, 09.56

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

  
Būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbiem Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciemā projekta „Ventspils novada Zlēku pagasta Zlēku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/66 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

17.01.2013.
SIA “AKORDA” Reģ.nr.40003686472

3720,00 LVL

03.07.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada  8.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.