Iepirkumi

Vārves ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

2010-11-29, 19.16
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē
ERAFpar atklātu konkursu
image004  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 1.kārta – Prioritārā investīciju programma”, ietvaros 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2010/32-ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 10.03.11

SIA “Ostas celtnieks” 

365184.02 LVL

 

Kontaktpersonas :

par nolikumu – Guna Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  63622231

Piedāvājumu iesniegt līdz 2011. gada  4.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā. 
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  14.janvārim plkst.11:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Piedāvājuma atvēršana 2011. gada  4.janvārī plkst.10:00,

Piedāvājuma atvēršana 2011.gada 14.janvārī plkst.11:00.