Iepirkumi

Užava.Traktora piekabes piegāde

2012-06-06, 07.39

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Traktora piekabes piegāde Ventspils novada pašvaldībai 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/32 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 26.06.2012. SIA “GABOTEH”

4508,20LVL

 26.07.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada pašvaldības Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Ērliha – Štranka tālr. 28371752 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  19.jūnijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS