Iepirkumi

Ugāle.Tehniskā projekta izstrāde

2012-04-03, 10.13

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas ēku, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/18 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 04.07.2012. SIA “Projektēšanas birojs MG”

12 550.00LVL

12.02.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 17.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada 17.aprīlī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.