Iepirkumi

Ugāle. PII “Lācītis” telpu kosmētiskais remonts

2015-12-02, 13.38
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
PII „Lācītis” telpu kosmētiskais remonts Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/60
07.12.2015, IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, KĻŪDA DARBU APJOMOS

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs tālr. 63629457, 27872765 (Jautājumos par darbu apjomiem un specifikācijām).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 15.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS
DARBU APJOMI