Iepirkumi

Ugāle.Naftas produktu savākšana

2012-07-04, 07.36

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Naftas produktus saturošu atkritumu savākšana un izvešana no Ugāles pagasta katlu mājas teritorijas 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/38 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
PĀRTRAUKTS -18.07. 2012.

LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons  tālr. 63629457, 291169296929 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 17.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS