Iepirkumi

Ugāle. Manēžas pārbūve

2018-09-12, 08.03
VND
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas pārbūve Ugāles pagastā,Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/51.

Līgums noslēgts
Būvuzņēmēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Ziņojums
Līgums
 15.11.2018. SIA “Samrode”     EUR 1 720 253,59    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  2. oktobrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 2. oktobrī plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  9. oktobrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 9. oktobrī plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.


NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS

NOLIKUMS AR 25.09.2018. grozījumiem

 
BŪVPROJEKTS_AR PAPILDINĀJUMIEM