Iepirkumi

Ugāle.Ēkas demontāža

2018-09-14, 11.09
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugāles
pagastā, Ventspils novadā
“.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2018/52.
Iepirkums pārtraukts!
Kontaktpersonas: 
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231, e-pasts – [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 26.septembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 10.kab.
NOLIKUMS
BŪVPROJEKTS