Iepirkumi

Ugāle.Būvuzraudzība, notekūdeņu tīkla paplašināsana

2012-10-31, 06.55

kohezijasfonds image004 Ventspils gerb
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

PSIA „Ugāles nami” (reģ.Nr. 41203017566), Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ugālē, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/014) ietvaros izsludina Iepirkuma procedūru Nr.UN/2012/02/KF

„Būvuzraudzība notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana Ugālē”.
Līguma priekšmets: Būvuzraudzība apvienotajam projektēšanas-būvniecības līgumam „Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana Ugālē”.

Lēmums
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Izpildes termiņš
20.03.2012  SIA Akorda 9500.- LVL 21.mēn. 

 
 
 
 
 
Ar Nolikumu papīra formātā iespējams iepazīties bez maksas PSIA „Ugāles nami” telpās, Rūpnīcas ielā 2-31, Ugālē, Ventspils novadā, darba dienās no 9.00-12.00 un no 13.00-16.00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 17.decembrim plkst.13.00.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 15.janvārim plkst.13.00.

 

Tuvāka informācija: PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs
Vilnis Krauze, T.: 29126935, F.: 63662247
BŪVUZRAUDZĪBAS NOLIKUMS
IEPIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMI
IEPIRKUMA LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI
ŪDENSSAIMNIECĪBAS SHĒMA

Par grozījumiem nolikumā:

   Sniegtās atbildes uz saņemtajiem ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par iepirkumu
 Atbildes uz 8.novembrī saņemtajiem jautājumiem
Atbildes uz 21.novembrī saņemtajiem jautājumiem